Unieke interventie methodiek

 

Body Mind Release Nederland heeft een re-integratie overeenkomst met het UWV. Als onderaannemer van Body Mind Release Nederland, voer ik medische interventies uit voor het UWV. Daarnaast heb ik nog een eigen kring van verwijzers, waaronder bedrijfsartsen en werkgevers.

 

Body Mind Release kan zowel preventief als curatief ingezet worden. Het is voor alle betrokken partijen uiteraard het meest prettig en efficiënt wanneer dit traject preventief ingezet wordt. 

 

Het is vaak niet van de ene op de andere dag dat een werknemer uitvalt. Hier gaan wel degelijk signalen aan vooraf. Wanneer u die signalen krijgt, is het raadzaam om zo snel mogelijk deze interventie in te zetten. 

 

Verzuim en uitval blijken steeds weer een hoge kostenpost voor werkgevers. Het Body Mind Release traject, is een effectief en afgebakend traject met een helder kostenplaatje waar achteraf geen verassingen in zitten.

 

Door uitval en verzuim te voorkomen, zorgt u dat uw bedrijf efficiënt door kan draaien en dat u niet voor hoge kosten en anderen moeilijkheden komt te staan.

 

Omdat wij de oorzaak aanpakken en niet de symptomen, biedt de therapie een duurzaam resultaat.

 

In zo'n 7 weken laat de cliënt structurele positieve veranderingen zien en ervaart weer voldoende energie, ontspanning, positiviteit en levensvreugde om de werkzaamheden voort te zetten of om na uitval weer in beweging te komen. 

 

Na die 7 weken ga ik met de cliënt nog inzoomen op zijn of haar mogelijkheden en functioneren op de werkvloer. Doordat het traject belemmerende overtuigingen en angsten heeft weggenomen bij de cliënt, zijn er ook deuren opengegaan. Een vaker gehoorde opmerking van cliënten, is dat zij na het volgen van het traject, taken opgepakt hebben waar zij eerder niet genoeg zelfvertrouwen voor hadden.

 

Uit Onderzoek is gebleken dat Body Mind Release een blijvend resultaat geeft en dat men na het traject zelfstandig voor een goede balans kan zorgen met de tools die tijdens het traject zijn meegegeven. Ook heeft onderzoek aangetoond dat het volgens van het traject verbetering laat zien op zes vlakken: stress, levensvreugde, energie, gezondheid, geheugen en concentratie. 

 


Het UWV 

 

Voor sommige mensen is het een te grote stap om weer direct op de arbeidsmarkt te begeven. Ik begeleid UWV-cliënten op een betrokken en persoonlijke wijze met de Body Mind Release Interventie methodiek.

 

Hiervoor biedt het UWV 2 trajecten: 

 

Body Mind Release Nederland is een gecertificeerde partner van het UWV voor re-integratie.  Indien jij via het UWV een WW-, WIA- of WAO-uitkering ontvangt, dan zijn er mogelijkheden om via het UWV jezelf weer voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

Bedrijfsartsen, arbodiensten en werkgevers

 

Ik bied interventies en vitaliteitstrajecten voor:

  • Preventie van uitval en verzuim.
  • Een snel herstel en een vlotte re-integratie bij uitval (zowel spoor 1 als 2), door gebruik van onze eigen interventiemethodiek.
  • De persoonlijke en professionele ontwikkeling om competenties en vaardigheden zoals: zelfvertrouwen, stressbestendigheid, daadkracht, besluitvaardigheid en communicatie, te verbeteren.

Ik hanteer geen wachtlijsten. Mocht ik vol zitten, dan kan ik doorverwijzen naar een gediplomeerde collega.

Ik bied landelijke dekking, doordat ik de trajecten online aanbied. De trajecten lenen zich daar uitstekend voor. Voor de cliënt is het laagdrempelig. Werken aan jezelf in je eigen vertrouwde omgeving, geen reiskosten, geen reistijd en flexibel in te plannen.

Voor diegenen die gebruik maken van ZorgDomein, kan verwijzen nu ook via ZorgDomein.

 


Veiligheid

Het programma waarmee wij beeldbellen, van Gezondeboel, is AVG- proof en NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.

Klik voor meer informatie op het kopje Online.


contactgegevens

info@bodymindreleaseonline.nl 

06 83 382 896